MINITEATRO JIŘÍHO TIBITANZLA  │  KZ GAMA  │  COOLTOUR    FACEBOOK  │  YOUTUBE
 

DOMŮ ZAJÍMAVOSTI HRAJEME GALERIE PŘÁTELÉ A PARTNEŘI KONTAKT

O PROJEKTU    *    HISTORIE    *    KE STAŽENÍ   *   O NÁSO PROJEKTU - ÚVOD

Loutkové divadlo je svět, jehož kouzlo určitě zasáhlo každého z nás a nyní se opět do lidských příbytků pomalinku vrací. Mnoho rodičů a mladých se nyní rádo vrací zpět k tomuto krásnému, pestrému a pohádkovému světu, a snaží se v něm nalézat taje-mství, která jsou ukryta mezi nitkami.

 javajka.jpg         HLAVNÍ CÍL A POSLÁNÍ

Hlavním posláním je vzbudit zájem o loutky a loutkové divadlo mezi veřejností, a zejména mezi dětmi a mládeží. Představit tak možnosti, co všechno loutka dokáže a jaké má využití (např. při vyprávění autorských příběhů
či zážitků atd.). Ukázat tak jedinečnost oživování neživé hmoty, což je hlavním tajemstvím loutek.

Hlavním cílem je dlouhodobé pořádání workshopů, přednášek, besed a výstav -  zaměřené na loutky a loutkové divadlo, a také pořádání divadelních loutkových představení pro děti a mládež anebo také pro dospělé.

Součástí projektu je také festival nezávislých profesionálních divadel hrajících pro děti s názvem MINITEATRO Jiřího Tibitanzla (zal. r. 1991), který má v Havířově již dlouholetou tradici.
 

         HLAVNÍ AKTIVITA

Divadelní představení pro děti a mládež – kulturně vzdělávací činnost
. Dramaturgie těchto představení představuje dvě linie:

1)  Zajímavá a neočekávaná dobrodružství človíčka Suvelíčka
(autorská loutka, která se narodila/vznikla v roce 2002).

Suvelíček je ústřední postavou. V tomto případě je forma divadelních představení pojata jako „loutkový seriál“. Každé představení (epizoda) má svůj ucelený děj. Vedlejší postavy se objeví také v dalších představeních a budou reprezentovat svůj stálý charakter. 

Divadelní představení by měla být také tématicky zaměřena na region Moravskoslezského kraje a na zdejší památky, prohlubovat tak kulturní vědomí dětského diváka, přibližovat mu prostředí, v němž žije (v představení se například objeví také hrad Hukvaldy, které obývá strašidlo „Hukvildo“ aj.).

Zvláštností je, že se celý děj odehrává v zemi Loutkový svět, který má svou vlastní historii. Diváci se tak stanou součástí tohoto světa prostřednictvím představení.

2)  Tvorba autorských či původních her českých a zahraničních autorů/dramatiků

Jedná se zejména o inscenace vhodné pro loutkové jeviště. Zde bychom rádi dali příležitost mladým autorům, kteří rádi píší nebo by rádi zrealizovali svá díla. Hlavní žánry: komedie, detektivky, sci-fi a fantasy (využití nejrůznějších loutkářských technik).

U veškeré produkce bych chtěl dát příležitost mladým lidem – začínajícím umělcům, kteří by mohli svůj „um“ uplatnit a přispět tak svým kouskem do celé mozaiky lidí, kteří by se na tvorbě představení podíleli. Byla by to týmová práce mladých umělců, kteří mají chuť společně něco vytvořit.

DALŠÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY

          WORKSHOPY tvůrčí dílny pro děti, kde se naučí vyrábět jednoduché loutky a hrát s nimi divadlo. Seznámení s technikami a s postupy výroby loutek. Tato část projektu má pracovní název „Loutkáček“.
Tento projekt se realizoval již v Městské knihovně v Havířově, ZŠ Heyrovského v Brně (tématická výroba loutek - strašidla aj.).

          PŘEDNÁŠKY A BESEDY – vzdělávací část o loutkovém divadle.
Jaké existují typy a druhy loutek, jaké je technické zázemí loutek a jak se loutky vyrábějí, jaká je historie loutkového divadla a jak je to například s loutkami Spejbla a Hurvínka?
Zajímavé povídání je doplněno projekcí a názornými pomůckami (muppet, maňásek, marioneta). Projekce obsahují videoukázky, obrázky a nákresy technologií loutek atd.

VÝSTAVY – činnost vyplívající z historických sbírek, které jsou z archivu Loutkového světa. Hlavní poměrná část je soukromý archiv Davida Velčovského(historické loutky, kulisy, texty, knihy a časopisy). Výstavy jsou připravovány tématicky.

LOUTKÁŘSKÁ KNIHOVNA - sbírka historické a současné odborné literatury z oblasti loutkového divadla. Hlavním smyslem této části projektu je shromažďování veškeré literatury o loutkách a zpřístupnit je fandům, badatelům, studentům a především loutkářům. Vzniká tak bohatý archiv, který bude lehko dosažitelný pro milovníky loutek a inspiruje je k další práci.

IMG_0002.jpgCÍLOVÁ SKUPINA

 ·         děti od 3 do 15 let (ZŠ)

·         mládež od 15 do 18 let (SŠ)

·         speciální školy, dětské domovy, nemocnice aj.

·         dospělí (studenti  VŠ, učitelé, rodiče) 

 

 

Divadlo Loutkový svět, Gen. Píky 2975/13A, Moravská Ostrava - Přívoz     E-MAIL:  loutkovysvet@gmail.com   TEL.:   +420 739 171 998